"chung thân" tiếng Pháp là gì?

Cho em hỏi là "chung thân" dịch thế nào sang tiếng Pháp? Merci beaucoup.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
chung thân dịch là: à perpétuité. Ví dụ: Khổ sai chung thân = travaux forcés à perpétuité
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.