"chỉ chực" tiếng Pháp là gì?

Mình muốn hỏi chút "chỉ chực" dịch thế nào sang tiếng Pháp? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
chỉ chực là: prompt à. Ví dụ: Chỉ chực nói bậy = prompt à dire des bêtises
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.