"cá kình" tiếng Pháp là gì?

Mình muốn hỏi chút "cá kình" nói thế nào trong tiếng Pháp? Cảm ơn nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
cá kình dịch sang tiếng Pháp là: (zool.) balénoptère; baleine
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login