"hình lập phương" tiếng Nhật là gì?

Mình muốn hỏi chút "hình lập phương" dịch sang tiếng Nhật như thế nào? Xin cảm ơn.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hình lập phương là: 立方, 立方体
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.