"dân sự" tiếng Nhật là gì?

Cho mình hỏi là "dân sự" nói thế nào trong tiếng Nhật?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
dân sự là: 文民, 民間
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.