"đuyara" tiếng Nga là gì?

Cho tôi hỏi là "đuyara" dịch thế nào sang tiếng Nga?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
đuyara tiếng Nga đó là: дюралюминий
Answered 5 years ago
Rossy