"đứt đôi" tiếng Nga là gì?

Cho tôi hỏi chút "đứt đôi" nói thế nào trong tiếng Nga?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
đứt đôi tiếng Nga là: перерезаться; перегрызать
Answered 5 years ago
Rossy