"đút đầy" tiếng Nga là gì?

Em muốn hỏi "đút đầy" dịch sang tiếng Nga thế nào?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
đút đầy là: напихивать
Answered 5 years ago
Rossy