"đút vào" tiếng Nga là gì?

Cho tôi hỏi "đút vào" tiếng Nga nói như thế nào?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
đút vào dịch là: просовывать; протискивать; заталкивать; заправлять; запускать I; напихивать; всучить; втискивать; подсовывать; подсовывать
Answered 5 years ago
Rossy