"đứt tay" tiếng Nga là gì?

Cho mình hỏi là "đứt tay" tiếng Nga nói thế nào?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
đứt tay từ tiếng Nga đó là: обрезаться; порезаться
Answered 5 years ago
Rossy