"đút lót" tiếng Nga là gì?

Em muốn hỏi là "đút lót" nói thế nào trong tiếng Nga? Cảm ơn nhiều nha.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
đút lót đó là: подкуп; подкупать; задаривать; взятка
Answered 5 years ago
Rossy