"tự ghi" tiếng Nga là gì?

Cho tôi hỏi chút "tự ghi" dịch thế nào sang tiếng Nga? Xin cảm ơn.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
tự ghi từ tiếng Nga đó là: самопишущий; термограф
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.