"trù định" tiếng Nga là gì?

Cho tôi hỏi là "trù định" dịch sang tiếng Nga thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trù định từ đó là: рассчитывать; предполагать; предусматривать; предложение; собираться; затея; намечаться II
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login