"truy tróc" tiếng Nga là gì?

Em muốn hỏi "truy tróc" dịch sang tiếng Nga như thế nào? Спасибо большое.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
truy tróc tiếng Nga là: розыск; погоня; преследовать; преследование
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.