"trút đầy" tiếng Nga là gì?

Mình muốn hỏi là "trút đầy" dịch thế nào sang tiếng Nga?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trút đầy đó là: пересыпать; насыпать
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.