"trườn tới" tiếng Nga là gì?

Mình muốn hỏi "trườn tới" nói thế nào trong tiếng Nga? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trườn tới tiếng Nga đó là: подползать; приползать
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.