"trùng trình" tiếng Nga là gì?

Mình muốn hỏi chút "trùng trình" tiếng Nga nói thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trùng trình từ tiếng Nga đó là: тянуть; помедлить; промедлить; промедление; оттягивать; оттяжка; мешкать; медлить
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.