"trừng trị" tiếng Nga là gì?

Em muốn hỏi là "trừng trị" dịch sang tiếng Nga như thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trừng trị từ đó là: расправляться II; расправа; разделываться; проучить; кара; карать; наказывать; наказание; возмездие; расплачиваться; расчёт
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.