"trưng mua" tiếng Nga là gì?

Mình muốn hỏi chút "trưng mua" tiếng Nga nói như thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trưng mua dịch sang tiếng Nga là: отчуждение; отчуждать
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.