"trưng dụng" tiếng Nga là gì?

Em muốn hỏi là "trưng dụng" nói thế nào trong tiếng Nga?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trưng dụng từ tiếng Nga đó là: экспроприировать; экспроприация; реквизировать; отчуждение; отчуждать
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.