"Trung á" tiếng Nga là gì?

Cho em hỏi chút "Trung á" nói thế nào trong tiếng Nga? Xin cảm ơn nhiều.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Trung á dịch sang tiếng Nga là: среднеазиатский
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.