"trú" tiếng Nga là gì?

Em muốn hỏi là "trú" nói thế nào trong tiếng Nga?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trú tiếng Nga đó là: ютиться; гнездиться
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.