"trở vào" tiếng Nga là gì?

Mình muốn hỏi "trở vào" dịch sang tiếng Nga như thế nào? Cпасибо!
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trở vào từ tiếng Nga đó là: ввоз
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.