"trổ trí" tiếng Nga là gì?

Cho mình hỏi là "trổ trí" dịch thế nào sang tiếng Nga?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trổ trí tiếng Nga đó là: умничать; умник
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.