"trơ tráo" tiếng Nga là gì?

Mình muốn hỏi là "trơ tráo" dịch sang tiếng Nga thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trơ tráo là: цинично; циничный; цинизм; бесстыдный; безбожный; бесстыдство
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.