"trói mình lại" tiếng Nga là gì?

Cho tôi hỏi "trói mình lại" dịch sang tiếng Nga như thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trói mình lại tiếng Nga đó là: привязываться
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.