"trồi lên" tiếng Nga là gì?

Cho em hỏi chút "trồi lên" nói thế nào trong tiếng Nga? Благодарю!
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trồi lên là: торчать; выступать; выступ
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.