"trời" tiếng Nga là gì?

Cho em hỏi chút "trời" tiếng Nga nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trời tiếng Nga đó là: погода; поднебесный; небесный; небо; аллах; бог; господь
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.