"tróc ra" tiếng Nga là gì?

Mình muốn hỏi "tróc ra" dịch sang tiếng Nga thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
tróc ra tiếng Nga đó là: шелушиться; слезать; отлепляться; отставать; отходить I; отклеиваться; отбиваться; отпадать; отбивать
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.