"trì trệ" tiếng Nga là gì?

Cho em hỏi là "trì trệ" dịch sang tiếng Nga như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trì trệ từ đó là: удушливый; косный; косность; коснеть; застойный; мертвечина; медлительный; волынка
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login