"trí nhớ" tiếng Nga là gì?

Em muốn hỏi chút "trí nhớ" dịch sang tiếng Nga như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trí nhớ tiếng Nga đó là: память; провал; беспамятный; провал
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.