"trì hoãn" tiếng Nga là gì?

Cho tôi hỏi "trì hoãn" tiếng Nga là gì? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trì hoãn là: стопорить; растягивать; повременить; помедлить; проволочка; промедлить; промедление; протягивать; отсрочивать; отлагательство; отсрочка; оттягивать; откладывать; оттяжка; задерживать; замедление; задержка; медлить; задерживаться; замедляться; неотложный; безотлагательный; безотлагательно; замедлять
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login