"triệu" tiếng Nga là gì?

Cho em hỏi là "triệu" tiếng Nga nói như thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
triệu đó là: примета; знамение; миллион
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.