"trêu" tiếng Nga là gì?

Em muốn hỏi chút "trêu" dịch sang tiếng Nga thế nào? Благодарю!
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trêu từ đó là: подтрунивать; поддразнивать; посмеиваться; дразнить; насмехаться
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.