"trét" tiếng Nga là gì?

Cho mình hỏi là "trét" nói thế nào trong tiếng Nga?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trét từ tiếng Nga đó là: шпаклевать; шпаклёвка; промазать; конопатить; зашпаклёвывать; замазывать; законопачивать; обмазывать; вымазать
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.