"trèo vào" tiếng Nga là gì?

Cho tôi hỏi là "trèo vào" nói thế nào trong tiếng Nga? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trèo vào từ tiếng Nga đó là: лезть; перелезать
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login