"trây lười" tiếng Nga là gì?

Cho mình hỏi là "trây lười" dịch sang tiếng Nga thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trây lười từ đó là: лень; лениться; леность; лентяйничать; ленивый; лодырничать
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.