"trảy" tiếng Nga là gì?

Cho em hỏi chút "trảy" tiếng Nga nói thế nào? Благодарю!
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trảy tiếng Nga đó là: срывать I; нарвать II
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.