"trầu không" tiếng Nga là gì?

Em muốn hỏi chút "trầu không" nói thế nào trong tiếng Nga?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trầu không từ tiếng Nga đó là: бетель
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login