"trào ra" tiếng Nga là gì?

Cho mình hỏi là "trào ra" dịch sang tiếng Nga như thế nào? Благодарю!
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trào ra từ tiếng Nga đó là: убегать; проступать; навёртываться; навёрстывать; вытекать
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.