"tràn lan" tiếng Nga là gì?

Mình muốn hỏi "tràn lan" nói thế nào trong tiếng Nga? Xin cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
tràn lan từ đó là: распространяться
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.