"tranh cãi" tiếng Nga là gì?

Cho tôi hỏi là "tranh cãi" dịch sang tiếng Nga như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
tranh cãi tiếng Nga đó là: столкновение; тяжба; тягаться; схватка; поспорить; пререкаться; препирательство; препираться; пререкания; спорить; спорный; спор; оспаривать; заспорить; диспутировать; диспут; бесспорно; бесспорный; спорщик; схватываться; препираться; пекло
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.