"trắng nõn" tiếng Nga là gì?

Cho tôi hỏi chút "trắng nõn" nói thế nào trong tiếng Nga? Спасибо большое.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trắng nõn tiếng Nga đó là: белоснежный
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.