"tràng hạt" tiếng Nga là gì?

Cho tôi hỏi chút "tràng hạt" dịch thế nào sang tiếng Nga?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
tràng hạt đó là: чётки
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.