"trang" tiếng Nga là gì?

Cho tôi hỏi là "trang" dịch sang tiếng Nga thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trang từ đó là: тасовать; укатка; страница; укатывать; уравнивать II; разгребать; растрясти
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.