"trấn an" tiếng Nga là gì?

Cho em hỏi chút "trấn an" nói thế nào trong tiếng Nga?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trấn an từ tiếng Nga đó là: умиротворять; усмирять; успокаивать; умиротворение; усмирение
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.