"trấn an" tiếng Nga là gì?

Cho em hỏi chút "trấn an" nói thế nào trong tiếng Nga?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trấn an từ tiếng Nga đó là: умиротворять; усмирять; успокаивать; умиротворение; усмирение
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login