"trầm tích" tiếng Nga là gì?

Em muốn hỏi chút "trầm tích" dịch thế nào sang tiếng Nga? Xin cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trầm tích từ đó là: отлагать; осадки; оседать; осадок; осадочный
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.