"trầm lắng" tiếng Nga là gì?

Mình muốn hỏi là "trầm lắng" nói thế nào trong tiếng Nga?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trầm lắng tiếng Nga đó là: отстаиваться; отлагать; оседать; осадочный; осадок
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.