"trả lởi xẵng" tiếng Nga là gì?

Mình muốn hỏi chút "trả lởi xẵng" dịch sang tiếng Nga như thế nào? Благодарю!
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trả lởi xẵng từ đó là: отрезать
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login