"trải ra" tiếng Nga là gì?

Em muốn hỏi chút "trải ra" dịch sang tiếng Nga thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trải ra từ tiếng Nga đó là: распластать; развешивать II; развёртывать; расстилаться; расстилать; распростираться; раскладывать; простирать I; простираться; стлаться; стлать; настилать; ложиться
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.